Contact Details

Phone - +919694496961, +917014602249

Email - labelkanupriya@gmail.com

Address - 

Label Kanupriya (Shree Vinayaka Fashions)

C/o Laxmi Prakash Garments

Plot No- E-195, RIICO Industrial Area

Mansarover, Jaipur

302029